tirsdag den 16. december 2014

Camønoen

Camønoen er navnet på en kommende pilgrimsrute på Møn. Møns Museum ønsker at skabe en vandrerute, der kobler steder og aktører sammen og giver nye oplevelsesmuligheder, både for turister og for lokale.

Formålet er bl.a. at skabe nye oplevelser på en 175 kilometer lang vandre-/pilgrimsrute, hvor gæster kan bevæge sig og få viden og oplevelser inden for kulturhistorie, gastronomi, eventyr og natur. 

Konkret handler Camøno-projektet om at skabe en vandrerute, der binder ø-samfundet og dets tilbud sammen. Eksisterende stier og ruter skal forbedres, to shelters skal opføres, og ikke mindst skal der anlægges en række 'Camøno-kryds', hvor folk kan mødes på deres færden rundt på øen. Herudover vil der blive udviklet skiltning af ruten foruden indretning af en butik på Møns Museum.

Læs mere om Camønoen via nedenstående link:

http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/mulighedernes-danmark/camoenoen.aspx


Ingen kommentarer:

Send en kommentar